Bioloogia

Helina Reino
aineühenduse juhataja
Gustav Adolfi Gümnaasium
helina.reino@gag.ee

KOOLITUSTEADE

Bioloogiaõpetajate aineühendus korraldab kolmapäeval, 9.mail 2018 õuesõppetunni teemal „ MÕK ( Mõistagi Õues Kummitab) ehk „Vanalinna õuedes põnevust otsimas“.

Oodatud on kõik loodusainete õpetajad ( bioloogia, geograafia, keemia...). Tunni viib läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalooõpetaja Jaak Juske.

Huvilistel palume koguneda kell 15.55 GAG peamaja ees ( Suur-Kloostri 16). Jalutuskäik vanalinnas algab kell 16.00 ja lõpeb kell 18.00

PS Palun teatage oma osalemisest kuni 7.maini e-mailil helina.reino@gag.ee

Kohtumiseni,

Helina Reino
Bioloogia aineühenduse juhataja

 

 

 

 

 

Kohtumiseni,

Helina Reino
Bioloogia aineühenduse juhataja