Algõpetus eesti õppekeelega koolis

Kaia Rikson
Aineühenduse juhataja
Jakob Westholmi Gümnaasium
kaiarikson@gmail.com

Algõpetuse aineühenduse koolituspäev toimub neljapäeval, 1. märtsil 2018 kell 10.30 Tallinna Õpetajate Majas

Käe ja aju koostöö arendamine. Praktiline loeng/seminar.
Läbiviija Anne Tipner-Torn.

Eesmärk: Pausi tekitamine teiste tegevuste või õppemoodulite vahel tehes kätega füüsilisi harjutusi, mis värskendavad aju ja võimaldavad uue ülesande juurde asuda värskemana ja puhanumana. Teadus on tõestanud, et sõrmede liigutamine soodustab peenmotoorika kaudu aju arengut ning kahe ajupoolkera paremat koostööd võimaldades loovuse ja innovatiivse lähenemise tekkimist.

Tingimused: Harjutuste sooritamine ei vaja eraldi kohta ega ruumi. Kuna enamikku harjutusi tehakse vaid sõrmi kasutades, siis saab neid sooritada ka toolil istudes. Aju arendamise eesmärgi täitmiseks on soovitav keha valmisoleku tagamiseks siiski korraks püsti tõusta, sirutada ja sügavalt hingata.

Loeng/seminar koosneb lühikesest loengu osast. Räägitakse, kus ja millal harjutusi kasutada, samuti sõrmi läbivatest energiameridiaanidest (traditsiooniline Hiina Meditsiin) ja sõrmede seosest keha siseorganite funktsioonidega. Järgneb praktiline osa, kus tehakse läbi hulga käte ja aju koostööd arendavaid sõrmeharjutusi. Liigutakse lihtsamalt keerukamatele. Harjutused on lõbusad ja kõigile jõukohased.

Loeng/seminar kestab 2 akadeemilist tundi.

Loe lähemalt http://seljateraapiad.wixsite.com/seljajaam

Harjutuste paremaks meeldejätmiseks soovitab lektor konspekteerida või pildistada.

Palun registreeruda koolituspäevale hiljemalt esmaspäevaks, 26. veebruariks 2018 järgmisel lingil https://goo.gl/forms/FoXwaUqT7CFhapxs1

Lugupidamisega,

Kaia Rikson
algõpetuse aineühenduse juhataja
kaiarikson@gmail.com