Algõpetus eesti õppekeelega koolis

Aineühenduse järgmine koolituspäev toimub esmaspäeval, 13.märtsil 2017 algusega kell 15.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14).

Teema: Lugemisraskustega õpilased algklassides

  • riskitegurid
  • keskkonna ja õppe kohandamine
  • praktilised võtted

Lektor: Kadi Lukanenok, logopeed ja TLÜ eripedagoogika lektor

 

Kohtumiseni järgmisel õppepäeval!

Kaia Rikson
Aineühenduse juhataja
Jakob Westholmi Gümnaasium
kaiarikson@gmail.com