Õpetajate ühenduste tegevusest 

Õpetajate Majas tegutsevate ühenduste tegevus lähtub elukestva õppe põhimõtetest. Õpetajad kohtuvad regulaarselt kolleegidega teistest koolidest ja lasteaedadest, vahetades omavahel kogemusi ning omandades uusi teadmisi erialaspetsialistide loenguid kuulates ja praktilistes töötubades osaledes.

Erinevate ühenduste koostöös toimub aastas keskmiselt 190–200 õppepäeva, kuhu on oodatud kõik Tallinna haridusasutuste õpetajad.

Kokku osaleb ühenduste ühistegevustes ligi 4700 õpetajat.

 

Õpetajalt õpetajale

Osa võivad võtta kõik õpetajad ja kaasa rääkida õppepäevadel käsitletavate teemade osas. Koostöös teiste ühenduse õpetajatega korraldatakse õpetajalt õpetajale kohtumisi, kus põhirõhk on kogemuste jagamisel. Lisaks toimuvad põnevad ja harivad arutelud oma ala spetsialistide eestvedamisel kui ka praktilised töötoad ja koolide külastused.

 

Muutunud õpikäsitus

Õpetajate ühenduste ühistegevus Õpetajate Majas aitab toetada õpetajate professionaalset arengut. Vaid üksteiselt õppides ja koostööd tehes on võimalik täita haridusstrateegilist eesmärki – muutunud õpikäsituse rakendumist Tallinna haridusasutustes.

 

tallinna koolid opetajate maja opilased opetajad aineuhendused haridusprojektid uldharidus ainevoistlused

Õpetajate ühenduste tegevust koordineerib Merike Palts
merike@opetajatemaja.ee
615 5164 / 554 8857

 

 

 

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!