Koostöös Tallinna Haridusametiga korraldame Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud ainepõhiseid võistlusi alates aastast 2004.

 

Õpihuvi motiveerimine

Meie ainevõistluste eesmärk on motiveerida ärksate õpilaste ainealase enesetäiendamise tahet. Enda teadmiste proovilepanek võistluse vormis annab lastele ja noortele võimaluse oma võimete ning oskuste hindamiseks, aga ka uute eesmärkide seadmiseks.

 

Võistlusmoment innustab

Võistkondlikud alad aitavad arendada õpilaste meeskonnatunnetust ja eduelamuse kaudu saavutusvajadust. Eesmärgi saavutamise mõõdupuuks on õpilaste teadmiste järkjärguline suurenemine ja võistlustel osaleda soovivate koolide arvu kasv iga aastaga. Keskmiselt toimub õppeaasta jooksul 11 võistlust.

 

Ainevõistlusi koordineerib Merike Paltstallinna koolid opetajate maja opilased opetajad aineuhendused haridusprojektid uldharidus ainevoistlused

merike@opetajatemaja.ee
615 5164 / 554 8857

 

 

 

 

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!