Meie panus haridusse

Õpetajate Majal on pikk ajalugu hariduskeskusena, mis loodi siia juba 1957. aastal.

Koostöös Tallinna Haridusametiga viime ellu kahte olulist tegevust:

  • õpetajate professionaalse arengu ja koostöö toetamine
  • ülelinnaliste ainevõistluste korraldamine õpilastele

 

Koostöised õpikojad

 

Õpetajate täiendkoolitus on valinud endale visiooniks olla uuendusmeelne koolituspaik õpetajatele, kust saavad alguse uued ideed, levivad uued õpetamispraktikad ning ärkavad ellu viljakad koostööalgatused.

Õpetajate täiendkoolituse missioon on toetada Tallinna õpetajate professionaalset arengut süsteemse koolitus- ja ühistegevuse kaudu viisil, mis aitaks ellu viia kaasavat, õppija individuaalsust arvestavat ning tema loovust ja ettevõtlikkust toetavat õpikäsitust erinevatel haridustasemetel.

Õpetajate majas kohtuvad 6 koostööpõhist õpikoda – humanitaaria, reaalia, kaunid kunstid, tugiteenused, alus- ja algharidus ning haridusjuhid -, kes osalevad aktiivselt nii õpetajakoolituse programmi koostamisel kui ka selle ellu viimisel.

 

Põnevad õpilasvõistlused

Korraldame Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud ainevõistlusi alates aastast 2004. Ainevõistlused aitavad õpilasi motiveerida ainealaseid teadmisi täiendama ja läbi võistlusmomendi oma saavutamisvajadust kui ka meeskonnatunnetust arendama.
Aastas toimub keskmiselt 12 võistlust.

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid ainevõistluste ja õpetajate ühenduste tegevuse kohta lähemalt teada saada, võta meiega ühendust. Anname Sulle meeleldi head nõu.                                                                

Haridusvaldkonnaga tegeleb Hedvig Evert:

hedvig@opetajatemaja.ee / tel. 615 5164

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!