Meie panus haridusse

Õpetajate Majal on pikk ajalugu hariduskeskusena, mis loodi siia juba 1957. aastal.

Koostöös Tallinna Haridusametiga viime ellu kahte olulist haridusprojekti:

  • ülelinnalised ainepõhised võistlused õpilastele
  • õpetajate erialane enesetäiendamine ja koostöö

 

Õpilasvõistlused

Korraldame Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud ainevõistlusi alates aastast 2004. Ainevõistlused aitavad õpilasi motiveerida ainealaseid teadmisi täiendama ja läbi võistlusmomendi oma saavutamisvajadust kui ka meeskonnatunnetust arendama.
Aastas toimub keskmiselt 12 võistlust.

 

Õpetajate ühendused

Aitame Tallinna üldhariduslike koolide õpetajatel tegeleda järjepideva enesetäiendamisega erinevate aineühenduste ühistegevuse kaudu. Õpetajad kohtuvad regulaarselt kolleegidega teistest koolidest ja lasteaedadest, vahetades omavahel kogemusi ning omandades uusi teadmisi erialaspetsialistide loenguid kuulates ja praktilistes töötubades osaledes.

Erinevate ühenduste koostöös toimuvad regulaarselt põnevate ja harvate teemadega õppepäevad, kuhu on oodatud osalema iga Tallinna kooli õpetajad.

 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid ainevõistluste ja õpetajate ühenduste tegevuse kohta lähemalt teada saada, võta meiega ühendust. Anname Sulle meeleldi head nõu.                                                                

 

tallinna koolid opetajate maja opilased opetajad aineuhendused haridusprojektid uldharidus ainevoistlused

Tallinna koolide haridusprojekte kooridineerib Merike Palts:

merike@opetajatemaja.ee
615 5164 / 554 8857

 

 

 

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!