Registreerimine

 • Kursusele registreeruda on Sul võimalik kuni kursuse täitumiseni. Kui kursusel ei ole vabu kohti, lisame Sind ootejärjekorda ja võtame Sinuga ühendust esimese koha vabanemisel.

Tasumine

 • Kui oleme Sinu registreerimisvormi kätte saanud, palume Sul arve alusel tasuda kursusetasu, mille tähtaegne maksmine on kursusele osalemise eelduseks.
 • Kursuse eest saad tasuda vaid pangaülekandega Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse esitatud e-arve alusel. Kahjuks ei ole pangakaardiga ega sularahas tasumine võimalik.
 • Juhul kui kursuse alguseni on rohkem kui kuu aega, esitame Sulle esmalt arve registreerimistasuga 21 eurot (km-ga) kindlustamaks koht soovitud kursusel. Selle summa arvutame hiljem kursuse maksumusest maha.
 • Kui kursusel osaleda soovijaid on nii palju, et tekib ootejärjekord, esitame Sulle täisarve ka siis, kui kursuse alguseni on rohkem kui  kuu aega.
 • Hiljemalt enne esimese tunni toimumist peab Sul olema kindlasti kursuse eest tasutud täies ulatuses.

Soodustused

 • Soodushind –15% kehtib Tallinna Haridusameti ja selle hallatavate asutuste haridustöötajatele (koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajad) ning ISIC- ja ITIC-kaardi omanikele.
 • Soodustus kehtib vaid eraisikutele ja korraga saab kasutada vaid ühte soodustust.
 • Soodushinna taotlemiseks märgi registreerimisvormi kindlasti kaardi number ja kehtivusaeg, haridustöötaja soodustuse puhul anna teada ka töö- ja ametikoht.

Loobumine

 • Kursusest loobumisest teavita palun koolitusjuhti esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne kursuse algust.
 • Tasutud kursusetasust arvutame maha 21 eurot administratiivkulude katteks, ehk kursusest loobumisel registreerimistasu 21 eurot tagastamisele ei kuulu.
 • Mõjuval põhjusel kursusest loobumisel on võimalik kursusetasu tagasi taotleda ka pärast esimest tundi. Selleks teavita koolitusjuhti hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.
 • Kursusel osalejate vähese arvu korral on Tallinna Õpetajate Majal õigus kursuse algusaega edasi lükata või kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse sellest esimesel võimalusel, enamasti mõned päevad enne kursuse algust. Sellisel juhul tagastab Õpetajate Maja kursusetasu täies ulatuses.

 

Kui tekkis küsimusi või soovid kursustest lähemalt kuulda, võta meie koolitusjuhtidega ühendust, kes annab Sulle head nõu!