Aineühenduste tegevusest

Aineühenduste tegevus lähtub elukestva õppe põhimõtetest. Õpetajad kohtuvad regulaarselt kolleegidega teistest koolidest ja lasteaedadest, vahetades omavahel kogemusi ning omandades uusi teadmisi erialaspetsialistide loenguid kuulates ja praktilistes töötubades osaledes.

Aastas toimub keskmiselt 190–200 õppepäeva.

Õppepäevale on oodatud vähemalt üks õpetaja igast Tallinna haridusasutusest. Kokku osaleb aastas ligi 4700 aineõpetajat.

 

Õpetajalt õpetajale

Aineühenduste tööst võivad osa võtta kõik õpetajad. Igal ühendusel on oma juhataja ja eelarve ning lektorite ja loenguteemade valikul on oodatud kaasa rääkima kõik osalejad. Praktilistes töötubades õpetajalt õpetajale on põhirõhk kogemuste jagamisel.

 

Muutunud õpikäsitus

Lisaks toimuvad huvitavad kohtumised ja väljasõidud: ainealased loodusretked, muuseumi- ja näitusetunnid, koolide külastamine üle Eesti jne.

 

tallinna koolid opetajate maja opilased opetajad aineuhendused haridusprojektid uldharidus ainevoistlused

Projekti koordineerib Merike Palts
merike@opetajatemaja.ee
615 5164 / 554 8857

 

 

 

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!